top of page

Jak zostać członkiem Felis Posnania

icon1.jpg

Jak zostać członkiem Felis Posnania ?
 

Zakładając amatorską hodowlę kotów rasowych, w pierwszej kolejności, należy samu zostać członkiem stowarzyszenia. Aby zostać członkiem klubu Felis Posnania, w pierwszej kolejności zapoznaj się ze Statutem Felis Posnania, Regulaminem Hodowlanym oraz Regulaminem Wystawowym. Znajomość tych dokumentów jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w naszej klubowej społeczności.
 

Następnie pobierz i wypełnij druk deklaracji członkowskiej oraz zgłoszenie danych osobowych do FPL. Druki muszą być wypełnione czytelnie, drukowanymi literami lub komputerowo, wymagany jest własnoręczny podpis. Ważne, aby w deklaracji podać aktualny adres email oraz kontaktowy numer telefonu.
 

Kolejnym niezbędnym krokiem jest opłata składki członkowskiej zgodnie z cennikiem na numer konta bankowego tytułem: [imię i nazwisko] składka członkowska za rok [rok]  . Jeśli rejestrujemy w ramach naszej hodowli więcej osób, każda wypełnia powyższe wnioski oddzielnie. Druga i kolejna osoba, zgłaszana w ramach hodowli, opłaca składkę  roczną w wysokości 10 PLN za osobę.
 

Następnie oryginały druków wraz z załączonym potwierdzeniem zapłaty należy przesłać na adres korespondencyjny klubu lub podaną skrytkę inpost.
 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz rejestracją w klubie potwierdzana jest wiadomością przesyłaną na adres email, wskazany w deklaracji członkowskiej.
 

Po otrzymaniu listu powitalnego można już zalogować się do naszej strefy klubowicza.

Ważne ! Pierwsze logowanie do strefy klubowej – wybieramy przycisk "przypomnij mi hasło". Dane do logowania zostaną wysłane drogą email na adres podany przy rejestracji w klubie.
 

Rejestracja kota
 

 • Rejestracja kota z rodowodem  Felis Polonia

Zanim zdecydujesz się na zakup kota, warto wiedzieć, że nasza federacja akceptuje rodowody wystawione przez organizacje zrzeszone w World Cat Congres.

Listę organizacji zrzeszonych w WCC można znaleźć pod adresem : http://www.worldcatcongress.org/wp/org_mem.php

Rejestracja kota z rodowodem Felis Polonia

Wypełnij druk Rejestracja kota uwzględniając następujące wskazówki:

 1. Tytuł – dotyczy tytułu uzyskanego przez kota na wystawach, w przypadku braku pozostawiamy okienko wolne.

 2. Rodowód nr – wpisujemy nr poprzedzony oznaczeniem księgi rodowodowej LO lub RX

 3. Numer SN- nr z rodowodu, niezbędny do rejestracji kota w klubie.

 4. Hodowca – właściciel hodowli, w której kot się urodził.

 5. Właściciel – osoba rejestrująca kota w klubie.

Druk najlepiej wypełnić komputerowo, nie ma potrzeby własnoręcznego podpisu na wniosku.

Do druku dołączamy kopie rodowodu i przesyłamy na adres email klubu: info@felisposnania.eu.
 

Jeśli właściciel jest jednocześni hodowcą kota, kopia rodowodu nie jest wymagana.

Wnioski te można również przesłać listownie, wraz z pozostałymi dokumentami, zgłaszając własne członkostwo w klubie. Rejestracja kota z rodowodem wystawionym przez FPL jest darmowa.
 

 • Rejestracja kota z rodowodem spoza  Felis Polonia

 Aby zarejestrować kota z rodowodem, wydanym przez organizację inna aniżeli FPL (organizację zrzeszoną w WCC) należy dokonać nostryfikacji rodowodu, czyli wpisaniu rodowodu do ksiąg rodowodowych FPL ( LO lub RX).  W tym celu wypełniamy, najlepiej komputerowo,  dokument Nostryfikacja Rodowodu, uwzględniając następujące wskazówki:

 1. Nr rodowodu – nr podany na rodowodzie spoza FPL

 2. Mikroczip- nr niezbędny do rejestracji

 3. Właściciel – osoba zgłaszająca rodowód do nostryfikacji

 4. Klub (dane właściciela)– w tym przypadku wpisujemy Felis Posnania

 5. Hodowca – właściciel hodowli, w której kot się urodził

 6. Klub (dane hodowcy kota) – klub wystawiający rodowód

 7. Proszę o rodowód FPL – zaznaczamy, jeśli chcemy wydruk rodowodu FPL, warunkiem jest załączenie dodatkowej opłaty za wydruk rodowodu ( 35 PLN)

Opłatę za nostryfikację oraz opłatę za przesyłkę zwrotną rodowodu, zgodnie z cennikiem wnosimy na konto bankowe klubu, tytułem: nostryfikacja + imie i przydomek kota.

Wniosek o nostryfikację rodowodu wraz z oryginałem rodowodu i potwierdzeniem zapłaty, przesyłamy na adres korespondencyjny klubu lub skrytkę inpost.

Ważne ! - jeśli oryginał nostryfikowanego rodowodu nie posiada oznaczenia kodów EMS w przypadku kota jak i jego przodków, wnioskodawca musi zrobić to sam. W tym celu robimy kserokopię rodowodu, na której odręcznie nanosimy EMS kody, dla każdego z kotów. Tłumaczenie należy przesłać wraz z dokumentami do nostryfikacji. Nostryfikacja jest automatycznie rejestracją kota w klubie, nie ma potrzeby wysyłania druku rejestracja kota w klubie.
 

Rejestracja przydomka hodowlanego
 

Każda amatorska hodowla kotów rasowych posiada przydomek – nazwę, która jest znakiem rozpoznawczym danej hodowli. Nazwa taka jest przyznawana jednorazowo, nie można dokonać zmiany nazwy hodowli dlatego ważne jest aby dokładnie przemyśleć swoje decyzje.

Aby zarejestrować przydomek hodowlany pobieramy druk rejestracja przydomka hodowlanego.

Druk taki najlepiej wypełnić komputerowo, nie ma potrzeby podpisu własnego na druku. Wypełniony druk wraz z potwierdzeniem opłaty za przydomek oraz przesyłkę ( patrz cennik) przesyłamy drogę email na info@felisposnania.eu. Można również te dokumenty wysłać jednocześnie z dokumentami podczas zgłoszenia członkostwa w klubie ( patrz Jak zostać członkiem Felis Posnania).

Przed wypełnieniem dokumentu, wskazanym jest, aby sprawdzić czy proponowany przydomek nie został już zarejestrowany w bazie danych FIFe. Można tego dokonać pod adresem:

http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp

Ważne by dokładnie zapoznać się z drukiem wniosku. Od roku 2011 wycofana została możliwość użycia w przydomku nazwy własnej rasy np. coon, rag, bengal itp.

FIFe może odrzucić  wniosek o nazwę jeśli w bazie znajduje się podobnie brzmiąca nazwa.

Czas oczekiwania na przydomek hodowlany może trwać do 3 miesięcy od daty w wpływu prawidłowo złożonego wniosku w klubie.

Zanim Certyfikat Hodowli zostanie wysłany do hodowcy, w pierwszej kolejności jego nazwa oraz numer pojawią się w Panelu Klubowicza.

Nazwa hodowli z innej federacji aniżeli FPL (np. WCF), może być zarejestrowana również FPL. Rejestracja taka jest identyczna jak w przypadku nowego przydomka, należy jednak załączyć oświadczenie, ze dana nazwa jest naszą własnością. Istnieje  prawdopodobieństwo, że taka nazwa może zostać odrzucona, z przyczyn podobnych jak w przypadku  rejestracji nowej nazwy hodowli, czyli użycia nazwy własnej rasy bądź też istnienia podobnie brzmiącej nazwy w bazie FIFe.

felisposnania_2023_logo_RGB_edited.png
logo-FIFe-czarne.png
felis polonia-black.png
bottom of page