top of page

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych 

23 & 24 marca 2024 (2 certyfikaty)

Miejsce / Venue:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie
Polna 1A, 62-070 Dopiewo k. Poznania

plakat FP 2024 poziomy.jpg

VIVA ITALIA

Nasi Sędziowie z Włoch / Judges from Italy:

  Donatella Mastrangelo -  All Breed

  Fabio Brambilla -   All Breed

  Cristiano Federico Sandon -  1,2

  Francesco Cinque -  1,3,4

  Marco Scaglia -  3,4

 

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty składu sędziowskiego
We reserve the right to change the judges’ list.

 

Szefowa stewardów / Chief stewards: Marzena Włodarska: ari-gan@wp.pl

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ / ENTRY DEADLINE 08.03.2024 lub do wyczerpania miejsc,

Po tym terminie nie ma możliwości wycofania/zamiany kota z wystawy/it is not possible to withdraw the cat from the show, after this date any additional wishes will not be taken under consideration.

UWAGA !!!
Max ilość kotów – 200

Maximum numer of cats - 200

 

TERMIN PŁATNOŚCI/PAYMENT DEADLINE 17.03.2024

Opłaty / Fees:

 

KOTY KL./CATS CLASS 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

1 dzień/day: 200 PLN/50 EUR

2 dni/days: 250 PLN/60 EUR

KOTY KL./CATS CLASS 1,2/DOMOWE/WETERANI/HOUSECATS/ VETERANS

1 dzień/day: 160 PLN/40 EUR

2 dni/days: 200 PLN/50 EUR

MIOTY/LITTER (MIN. 3 KOCIĘTA/KITTENS)

1 dzień/day: 250 PLN/60 EUR

2 dni/days: 300 PLN/65 EUR

USTALENIE KOLORU/COLOUR CONFIRMATION

50 PLN/ 15 EUR

DOPŁATA DO PODWÓJNEJ KLATKI dla jednego kota/DOUBLE CAGE

1 dzień/day: 100 PLN/30 EUR

2 dni/days: 160 PLN/40 EUR

 

Prosimy o informację o własnej klatce/Please let us know if you are bringing your own cage

 

Dla członków Felis Posnania zniżka w wysokości:  50 PLN przy zgłoszeniu na 2 dni za każdego zgłoszonego kota

BRAK MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI NA WYSTAWIE / 

PLEASE BE AWARE THAT THERE WILL BE NO POSSIBILITY TO PAY AT THE SHOW

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto (PLN):

FELIS POSNANIA

63 1940 1076 3128 3838 0000 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota

 

Payment (EUR):

IBAN: PL46 1940 1076 3219 9996 0000 0000

BIC/SWIFT: AGRIPLPR

in payment details please provide the name and surname of the exhibitor together with the cat details (name & cattery name)

 

Zgłoszenia online/online entries: http://www.fp.miau.pl (od/from 08.01.2024)

 

 

Program wystawy/Show timetable
 

SOBOTA/SATURDAY:

07:30-08:30 Przyjęcia kotów/admissions

09:15-09:30 Korekta koloru/colour correction

10:00-14:30 Ocena kotów/judging

15:30-18:00 Best in Show

 

NIEDZIELA/SUNDAY:

08:30- 09:15 Przejęcia kotów/admissions

09:15-09:45 Korekta koloru/colour correction

10:00-14:00 Ocena kotów/judging

15:00-17:00 Best in Show

Katalog będzie tylko w wersji elektronicznej/The catalogue will be available online only

 

Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz przetwarzanie wizerunku zgłaszającego, przez organizatora wystawy Klub Felis Posnania.

Entering your data in the show application is a consent given to Felis Posnania for processing and publishing your personal data and image.

 

Dyplomy będą wydawane po panelu BIS. Zgodnie z regulaminem wystawowym FIFe 1.15pkt c nie można opuszczać wystawy przed jej końcem./ Certificates will be handed out after the BIS. It is forbidden to leave the show hall beforw the end of the show (FIFe show rules.15 point c)

 

 

Zasady uczestnictwa w wystawie / Show rules:

Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu w katalogu wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy kot zostanie oceniony, czy będzie miał absencję / regulamin wystawowy FiFe - rozdz.1.15. pkt e/

Na terenie wystawy mogą przebywać tylko te koty, które ukończyły 4 miesiące życia, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami FiFe przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych klatkach, klatki będą ponumerowane, zmiana klatki lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.

Prośbę o ustalenie koloru prosimy składać na druku zgłoszenia na wystawę.

 

Na wystawie obowiązuje ZAKAZ SPRZEDAŻY KOCIĄT. Miot nie może być gościem wystawy.

Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu wystawy.

 

All FIFe rules are valid and applicable.

It is STRICTLY FORBIDDEN to sell cats at the show! Litters cannot be entered as show guests.

 

A request for colour confirmation must be placed on the official exhibition form.

The organizer reserves the right to make changes regarding the show.

 

Z uwagi na szacunek do wszystkich wystawców, lista życzeń nie będzie uwzględniana./ Due to respect to all exhibitors wish lists will not be taken under consideration.

Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na wystawę/ The organizer reserves the right not to admit you to the exhibition


 

Warunki weterynaryjne / Veterinary conditions:

Koty przyjęte na wystawę muszą być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych, muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż trzy dni przed wystawą. Obowiązuje szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu górnych dróg oddechowych i panleukopenii, dokonane nie wcześniej niż dwa lata i nie później niż 15 dni przed wystawą /obowiązkowa książeczka zdrowia lub paszport kota. Dla kotów z terenu Polski szczepienie przeciwko wściekliźnie NIE OBOWIĄZUJE.

 

Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazurki, a koty białe muszą posiadać atest słuchowy /regulamin wystawowy FiFe art.15/ Kocięta /miot/ muszą być zaszczepione minimum dwa razy na choroby wirusowe, wtórne szczepienie nie później niż 15 dni przed wystawą

Wszystkie koty biorące udział w wystawie muszą być zaczipowane.

Warunki weterynaryjne mogą ulec zmianie.

 

All cats must have a microchip, valid pet passport, be clean, healthy and free from infections and parasites. All cats must have valid vaccinations against cat virus diseases (cat's flu, panleucopenia, etc) no later than 15 days before the show. Rabies vaccination is obligatory.The vaccination must be taken at least 21 days before entering the country.

All cats must have their claws cut. White cats must have a BAER test certificate. Kittens and litters taking part in the show must be vaccinated twice.

Bilety dla odwiedzających / Tickets for visitors:

25 PLN normalny/standard

15 PLN - ulgowy/reduced

* płatność przy wejściu - kartą lub gotówką/payment at entrance - card or cash

* bilety online/tickets online - wkrótce na stronie:/soon available at: https://www.eventim.pl

felisposnania_2023_logo_RGB_edited.png
logo-FIFe-czarne.png
felis polonia-black.png
bottom of page