top of page

Aktualności

Zapraszamy do Felis Posnania Academy

22.11.2023

Obowiązkowe badanie w kierunku PKD kotów Brytyjskich BSH/BLH

Wszystkie koty zarejestrowane jako hodowlane ras: brytyjski krótkowłosy BSH i brytyjski długowłosy BLH muszą obowiązkowo mieć wykonane badania w kierunku PKD, czyli wielotorbielowatość nerek.

Materiał genetyczny (wymaz, krew) musi zostać pobrany przez lekarza weterynarii, a informacja o tym, przez kogo został pobrany materiał genetyczny oraz rodzaju materiału, umieszczona na wyniku badania. Na wyniku badania musi być numer chipa kota, zgodny z numerem wpisanym do Księgi Rodowodowej FPL oraz imię i przydomek kota. Badanie PKD wykonuje się raz w życiu kota.

Wynik badania musi zostać dostarczony do klubu razem ze zgłoszeniem miotu. Do klubu wysyła się kopię badania (skan / ksero). Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców.

Koty z wynikiem pozytywnym nie mogą być zarejestrowane w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane. (Zalecane jest poddanie zabiegowi kastracji/sterylizacji). Przepis obowiązuje we wszystkich klubach w FPL.

22.11.2023

Obowiązkowe badanie w kierunku PKD kotów Perskich i Egzotycznych PER/EXO, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 

Wszystkie koty zarejestrowane jako hodowlane rasy Perskiej PER i Egzotycznej EXO muszą obowiązkowo mieć wykonane badania w kierunku PKD, czyli wielotorbielowatość nerek.

Materiał genetyczny (wymaz, krew) musi zostać pobrany przez lekarza weterynarii, a informacja o tym, przez kogo został pobrany materiał genetyczny oraz rodzaju materiału, umieszczona na wyniku badania. Na wyniku badania musi być numer chipa kota, zgodny z numerem wpisanym do Księgi Rodowodowej FPL oraz imię i przydomek kota. Badanie PKD wykonuje się raz w życiu kota.

Wynik badania musi zostać dostarczony do klubu razem ze zgłoszeniem miotu. Do klubu wysyła się kopię badania (skan / ksero). Warunkiem wydania rodowodów dla kociąt jest przedstawienie negatywnych wyników badań pod kątem PKD obojga rodziców.

Koty z wynikiem pozytywnym nie mogą być zarejestrowane w PFF Felis Polonia jako koty hodowlane. (Zalecane jest poddanie zabiegowi kastracji/sterylizacji). Przepis obowiązuje we wszystkich klubach w FPL.

17.11.2023

Zmiany i podjęte decyzje podczas Walnego Zgromadzenia FIFe, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2024

1. Standard Świętej Birmy SBI

Wada „Białe lub kolorowe plamy na klatce piersiowej lub brzuchu” zostaje usunięta. Skreśla się wadę wykluczającą wydanie certyfikatu „Biała plama na genitaliach”.

2. Rejestracja wzoru agouti dla odmian Van i Harlequin
Jeśli wzór agouti u kotów Van (01) lub Harlequin (02) jest znany lub można go zdefiniować, to koty należy zarejestrować kodu dla wzorca (11, 12, 22-25). W przeciwnym razie koty należy zawsze rejestrować ze wzorem kodu 21.
Wszystkie koty Van agouti lub Harlequin agouti tej samej odmiany maści będą oceniane razem w tej samej klasie, niezależnie od wzoru agouti i niezależnie od koloru oczu.
Pointy i bezwłose odmiany Van / Harlequin agouti rejestruje się zawsze z kodem 21, a odmiany
BLH/BSH Van / Harlequin cieniowane, zawsze z kodem 11.

3. Maksymalna liczba miotów
Kotki hodowlane mogą mieć nie więcej niż 2 mioty w ciągu 12 miesięcy I nie więcej niż 3 mioty w ciągu 24 miesięcy.

4. Nowe tytuły wystawowe
Champion Kociąt (KCH) i Champion Juniorów (JCH)
Jeżeli kot uzyskał co najmniej minimalną wymaganą liczbę 93 punktów:

 • CACC przyznawany jest w klasie kociąt (klasa 12)

 • CACJ przyznawany jest w klasie młodzieży (klasa 11).

Aby uzyskać tytuł Championa Kociaków lub Championa Młodzieży, kot musi posiadać:

 • 3 x CACC lub CACJ

 • przez 3 różnych sędziów

 • podczas 3 wystaw krajowych lub międzynarodowych FIFe.

5. Nowe wymagania wiekowe dla klas wystawowych 9 – 12, 13a i 14

 • klasa 12: 4 – 8 miesięcy

 • klasa 11: 8 – 12 miesięcy

 • klasa 9 lub 10: 12 miesięcy i więcej

Oznacza to, że od 01.01.2024:

 • koty, które nie ukończyły jeszcze 8 miesięcy, należy wpisać do klasy 12

 • koty, które nie ukończyły jeszcze 12 miesięcy, należy wpisać do klasy 11

 • koty, które zdobyły certyfikaty w klasie 10 lub 9 i wyższych przed 01.01.2024, zachowują te certyfikaty oraz inne uzyskane nagrody i muszą być zgłaszane zgodnie z nową klasyfikacją wiekową obowiązującą od 01.01.2024.

W związku ze zmianą wieku dla klas 9 i 10:

 • klasa 13a (klasa nowicjatu): 12 miesięcy i więcej

 • klasa 14 (Koty domowe): na wystawy nie są dopuszczane koty domowe niekastrowane, które ukończyły 12 miesiąc życia.

Pełna lista zmian

17.11.2023

Zakaz nostryfikacji kotów z FR

Zarząd PFF Felis Polonia podjął uchwałę o zakazie nostryfikacji kotów z Federacji Rosyjskiej,
niezależnie od klubu, z którego pochodzą oraz o zakazie przyjmowania zgłoszeń na wystawy FIFe w
Polsce wystawców z Federacji Rosyjskiej, niezależnie od klubu, z którego pochodzą. Uchwała wchodzi
w życie z dniem 01.06.2023.

felisposnania_2023_logo_RGB_edited.png
logo-FIFe-czarne.png
felis polonia-black.png
bottom of page